საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია


   საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია აესრთიანებს საქართველოში წამყვან მიკროსაფინანსო ორგანიაზაციებს და ხელს უწყობს მათ ეფექტურ კომუნიკაციას, ინტერესების დაცვას და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესდებით ფუნქციონირებას. ასოციაციის ყველა წევრი ორგანიზაცია ცდილობს აქტიურად იყოს ჩართული მიკროსაფინანსო სექტორის განვითარებაში და ხელი შეუწყოს საზოგადოების ინფორმირებას და გათვითცნობიერებას, თუ როგორ დაიცვან საკუთარი ინტერესები მათი წარმატებული მომავლისათვის.
  სწორედ ამიტომ 2013 წელს საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ შექმანა " ეთიკისა და სოციალური ზემოქმედების" კომიტეტი, რომლის მთავარი მიზანია დაიცვას მომხმარებელთა ინტერესები, დანერგოს სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტები აღნიშნულ სექტორში და იზრუნოს ინფორმაციის გამჭირვალობაზე.
  კრედიტ პლუს ჯორჯია-ს მიზანია ქონდეს საკუთარ მომხმარებლებთან გრძელვადიანი და საიმედო კავშირი. ჩვენი გუნდის ამოსავალი წეტილია შევუქმნათ მომხმარებლებს ლოიალური დამოკიდებულება ჩვენი კომპანიის მიმართ. ასეთი ურთიერთობა ორივე მხარესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
  თუ თვლით, რომ კომპანია "კრედიტ პლუს ჯორჯია"-ში დაირღვა თქვენი როგორც მომხმარებლის უფლებები, შეგიძლიათ მიმართოთ განცხადებით საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შემდეგ მისამართზე: [email protected]
 ასევე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.microfinance.ge
კრედიტის კალკულატორი
აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი