აგრო სესხი

აგრო სესხი

  •სესხის თანხა: 100-50000 ლარამდე
  •სესხის მაქსიმალური ვადა: 60 თვე
  •10000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
  •1000 ლარამდე სესხი თავდებობის გარეშე
  •საშეღავათო პერიოდი: 1-10 თვემდე
აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი