ოქროს ლომბარდი

  ოქროს ლომბარდი

  ლარში 2%
  •წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26,8%
  •უმაღლესი შეფასებით
 
 
 
  
აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი