ბონუს სესხი

 ბონუს სესხი                  

 • სესხის თანხა: 100-1000 ლარამდე
 • სესხის ვადა: 3-12 თვე
 • სესხი გაიცემა ნებისმიერი ბიზნეს შემოსავლის გათვალისწინებით
 • უთავდებოდ

 

 

 

აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი