ბიზნეს სესხი

   ბიზნეს სესხი

 •სესხის თანხა: 100-50000 ლარამდე
 •სესხის მაქსიმალური ვადა: 60 თვე
 •10000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
 •1000 ლარამდე სესხი თავდებობის გარეშე


აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი