ვაკანსია
    სს "კრედიტ პლუს ჯორჯია" მზარდი და პერსპექტიული ორგანიზაცია, რომელიც მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლების პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლას. ორგანზიაციაში დასაქმებული თითოეული ადამიანი გრძნობს თუ როგორ სწრაფად ხდება მისი კარიერული ზრდა, ყოველდღიურად იღრმავებს დაგროვილ ცონას და გამოცდილებას, ამაში ხელს უწყობს მათ ის ძლიერი გუნდი და გარემო რომელზეც კომპანიის მომავალი არის დამოკიდებული. კრედიტ პლუს ჯორჯია გაძლევთ საშუალებას მაქსიმალურად მყარი მომავალი შეიქმნათ, აიმაღლოთ პროფესიული უნარ-ჩვევები და შეუერთდეთ ჩვენს გუნდს.
  ყველა კანდიდატს თანაბარი შესაძლებლობა ეძლევა კრედიტ პლუს ჯორჯიაში მუშაობის დასაწყებად და თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამჟღავნებისათვის. თანამშრომლის წარმატება მის პროფესიონალიზმსა და პიროვნულ თვისებებზეა დამოკიდებული.
 ორგანიზაცია ყოველთვის მოხარულია განიხილოს მოტივირებული, შრომისმოყვარე და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული კადრების კანდიდატურა. მსურველებს შეუძლიათ შეავსონ მოცემული სააპლიკაციო ფორმა და შესაბამისი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში ორგანიზაციის წარმომადგენელი კანდიდატს რეზიუმეში მითითებულ ნომერზე დაუკავშირდება.

 ამ ეტაპზე გვაქვს შემდეგი ვაკანსიები:

1. თბილისი -  საკრედიტო ექსპერტი
2. რუსთავი - საკრედიტო ექსპერტი
3. მარნეული - საკრედიტო ექსპერტი
4. თელავი - საკრედიტო ექსპერტი
5. ზესტაფონი - საკრედიტო ექსპერტი
6. ქუთაისი - საკრედიტო ექსპერტი
7. ბათუმი - პრობლემური სესხის ექსპერტი
8. ზესტაფონი - პრობლემური სესხის ექსპერტი
9. ზუგდიდი, ფოთი - პრობლემური სესხის ექსპერტი
 დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული განაცხადის ფორმა ან თქვენი რეზიუმე გადმოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე [email protected]

 

განაცხადის ფორმა
გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა ქართულად ან/და ინგლისურად.
ატვირთე სურათი

1. სამიზნე ვაკანსია:
2. სახელი, გვარი
3. მოქალაქეობა:
4. პირადი ნომერი
5. ელ.ფოსტა:
6. ოფისის ტელ:
7. სქესი
8. დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წერი):
9. ოჯახური მდგომარეობა:
10. მობილური
11. სახლის ტელ:
12. განათლება: (გთხოვთ მიუთითოთ ყველა სასწავლებლის დასახელება)
საშუალო განათლება: სრული არასრული
.
სასწავლებლის დასახელება ფაკულტეტი სპაციალობა/დარგი დაწყება-დამთავრება (თვე/წელი) ხარისხი
ტექნიკური უმაღლესი
1.
2.
დამატებითი განათლება
1.
2.
3.
13. სამუშაო გამოცდილება: (გთხოვთ, მიუთითოთ ბოლო 4 კომპანია/ორგანიზაცია)
კომპანიის დასახელება
თანამდებობა
მუშაობის პერიოდი (თვე/წელი)
ბოლო ანაზღაურება
სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი
1.
2.
3.
4.
14. ენების ცოდნა
ენა
მშობლიური
ძალიან კარგი
კარგი
საშუალო
ბაზისური
ქართული
ინგლისური
სხვა
სხვა
15. კომპიუტერული უნარები
16. სხვა საქმიანი / პროფესიული უნარები:
17. მიუთითეთ 2 რეკომენდატორი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
სახელი,გვარი
ფაქსი
ტელ
თანამდებობა /საქმიანობა
ელ.ფოსტა
სახელი,გვარი
ფაქსი
ტელ
თანამდებობა /საქმიანობა
ელ.ფოსტა
18. გაქვთ თუ არა რაიმე პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ, რომელმაც შესაძლოა იმოქმედოს თქვენს შრომისუნარიანობაზე? დიახ არა
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, განმარტოთ:
19. გაქვთ თუ არა დავალიანება რომელიმე ბანკში? (ხართ თუ არა შავ სიაში)
20. მოსალოდნელი ანაზღაურება ხელზე
21. როდიდან შეძლებთ მუშაობის დაწყებას?
22. სხვა შენიშვნები:
შევსების თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი)
აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი