პროდუქტები

 

ბიზნეს სესხი                                                                                                                                                                                          

სესხის თანხა: 100-50000 ლარამდე
სესხის მაქსიმალური ვადა: 60 თვე
10000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
1000 ლარამდე სესხი თავდებობის გარეშე

 

აგრო სესხი                                                                                                                                                                                

სესხის თანხა: 100-50000 ლარამდე
სესხის მაქსიმალური ვადა: 60 თვე
10000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
1000 ლარამდე სესხი თავდებობის გარეშე
საშეღავათო პერიოდი: 1-10 თვემდე

 

სამომხმარებლო სესხი        

                     

•სესხის თანხა: 100-50000 ლარამდე

5000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

 

ბონუს სესხი                                                                                                                                                                                                

სესხის თანხა: 100-1000 ლარამდე
სესხის ვადა: 3-12 თვე
სესხი გაიცემა ნებისმიერი ბიზნეს შემოსავლის გათვალისწინებით
უთავდებოდ

ოქროს ლომბარდი                                                                                                                                                                
ლარში 2%                                                                                                                                      •წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26,8%
უმაღლესი შეფასებით

სავალუტო ოპერაციები                                                                                           

 


კომუნალური გადასახადები                                                                                                             

 

აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი